Đại Quang Phát

 
 

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH SINH THÁI TRƯỜNG AN - VĨNH LONG

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU DU LỊCH SINH THÁI TRƯỜNG AN THÀNH PHỐ VĨNH LONG BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÈN LED NIKKON LEDXION MALAYSIA

SẢN PHẨM: ĐÈN LED S433 123W 5300K VÀ S437 80W 5300K NIKKON LEDXION MALAYSIA

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH:TRUONG AN 4TRUONG AN 3TRUONG AN 2TRUONG AN 1